WAT WE DOEN

Met BRABANT MENU bieden we (als een soort menukaart) scholen de mogelijkheid om een keuze te maken uit ons voorstellingenaanbod. Als BRABANT MENU werken we aan duurzame relaties met werkgroepen en marktplaatsen voor cultuureducatie. In nauw contact met scholen, werkgroepen en/of intermediairs maken we per gemeente een keuze uit ons aanbod. Iedere gemeente heeft dus haar eigen programma, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de scholen.

De opzet is eenvoudig: gezelschappen, scholen en werkgroepen spreken samen de
intentie uit om gedurende meerdere schooljaren intensief samen te werken. Er worden per schooljaar minimaal twee voorstellingen van de Brabantse gezelschappen geprogrammeerd (meer mag natuurlijk ook, en we denken altijd mee over andere mogelijkheden). Ons aanbod is gevarieerd: theater, dans, muziek, of een combinatie hiervan, op school, op locatie of in het theater.

Bij al onze voorstellingen zorgen we voor aanvullend educatief materiaal. Hiermee nodigen we de kinderen en de leerkrachten uit om zich voor te bereiden op het voorstellingsbezoek en om er achteraf op te reflecteren.

WIE WIJ ZIJN

Wij zijn de 5 Brabantse gezelschappen voor jeugd, Schippers&VanGucht, philharmonie zuidnederland, Theater Artemis, de Stilte en House of Nouws. Wij brengen graag zoveel mogelijk kinderen in aanraking met onze voorstellingen, met dans, theater en muziek. Ieder gezelschap heeft zijn eigen manier, kleur, taal, kracht, maar samen werken we aan een kwalitatief goed en divers podiumkunsten-aanbod voor Brabantse scholen. Dit doen we in de vorm van BRABANT MENU.

In 2023-2024 werkt BRABANT MENU samen met Festival Cement en PLAN Talentontwikkeling Brabant. Naast de 5 vaste gezelschappen hebben we een nieuwe theatermaker onder onze hoede: Sonja van Ojen. Sonja (1996) studeerde af aan de Performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Ze werkt vaak samen met Hendrik Kegels, met wie ze een fascinatie deelt voor fantasiewerelden, miniaturen, knutselen en de magie van het alledaagse. Ze maken beeldend theater voor alle leeftijden.

WAT HET KOST

BRABANT MENU is af te nemen voor € 8,25 per leerling. Dit bedrag is inclusief educatief materiaal dat is toegesneden op de competenties en gedragsindicatoren van De Cultuur Loper, maar exclusief eventuele zaalhuur/locatiekosten en vervoerskosten van leerlingen.
Bij een aantal voorstellingen is dit bedrag ook inclusief een workshop op school, vooraf aan de voorstelling en een enkele keer na afloop.

CONTACT

Wil je ons aanbod ontvangen? Of een gesprek? Mail of bel met coördinator Ananda Reijnen, via 06-27064801 of ananda.reijnen@brabantmenu.nl

FINANCIERING CULTUUREDUCATIE

Wij krijgen regelmatig vragen over de financiering van kunst- en cultuureducatie. We zetten het daarom op een rij. Sinds het schooljaar 2021-2022 zijn namelijk alle gelden voor cultuureducatie opgenomen in de lumpsum.

De Velo (vereenvoudigde Londo) gelden zijn bestemd voor culturele vorming en maken onderdeel uit van de lumpsum. Het budget is in schooljaar 2021-2022 per school € 111,53 en € 4,65 per leerling. Dit geld kan worden besteed aan culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Aanvullend komt er dit schooljaar € 16,86 bij, inclusief € 3,- per leerling voor museumbezoek, door de overheveling van de prestatiebox-gelden naar de lumpsum. Het ministerie wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

Naast de bedragen in de lumpsum mogen ook NPO-gelden worden besteed aan cultuureducatie.

Tip voor cultuurcoördinatoren:

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox. Geef ook aan dat NPO-gelden mogen worden besteed aan cultuureducatie. (BRON: LKCA)

BUSVERVOER

Vanaf het schooljaar 2023-2024 organiseert BRABANT MENU in de vorm van een pilot busvervoer voor scholen. Met een bijdrage van €4,- per leerling verzorgen we busvervoer vanaf de school naar het theater, en weer terug. Vraag naar de voorwaarden bij onze coördinator.

NIEUWE GEZELSCHAPPEN

Brabant Menu is geen impresariaat, maar een netwerkorganisatie. Incidenteel werken we samen met jonge talentvolle jeugdtheatermakers om gedurende een seizoen onderdeel te zijn van BRABANT MENU.

Daarnaast staan we open voor het verkennen van mogelijkheden met andere dan de vaste gezelschappen van BRABANT MENU. Om de samenwerking en afstemming tussen gezelschappen onderling en het onderwijs goed te laten verlopen hanteren we een aantal criteria. De vier belangrijkste criteria voor jeugdgezelschappen zijn:

  1. Een taakstelling vanuit de overheid en de eigen oprichtingsstatuten om (specifiek) jeugdpodiumkunsten te produceren en presenteren met daarbij behorende educatieve programma’s (jeugdopdracht);
  2. Meerjarige financiering, door in ieder geval de provincie Brabant, omdat wij duurzaam/meerjarig samenwerken met het onderwijs in de provincie;
  3. Voldoende formatie leveren om taken te verrichten binnen de netwerksamenwerking (indicatief conform begroting: jaarlijks minimaal 72 uur inzet van de zakelijk leider en 192 uur van een educatiemedewerker);
  4. (Financiële) garantstelling ten behoeve van de overhead van Brabant Menu.
Scroll naar boven