Gezelschappen

Wij noemen onszelf een creatief bureau in plaats van theatergezelschap. Hoezeer onze basis ook in het theater ligt, in het creatieve proces treden we net zo goed buiten de theatrale kaders.

We plaatsen onze theatrale installaties, portretten en interventies terug in het landschap, in de straat en op ongewone locaties. Ongewone publieksopstellingen bepalen direct de manier van kijken, waardoor passief toeschouwen onmogelijk wordt en verandert in meeleven. We stellen de geldende theatrale regels buiten werking.

Schippers&VanGucht maakt theater voor de jeugd, maar de voorstellingen zijn aansprekend voor alle leeftijden. Vanuit die kijk maken we beeldende vertellingen die zich niet beperken tot één doelgroep en in de eerste plaats het hart raken.

Niet bang zijn is moeilijk. Zeker als alles om je heen zo eng is. Toch is dat het enige dat helpt: onbevreesd zijn en elkaar en jezelf vertrouwen geven. De projecten en voorstellingen van Theater Artemis zijn avonturen. Wij zijn die onbekende, waar ze je altijd voor gewaarschuwd hebben. Toch nodigen we iedereen uit om met ons mee te gaan. Om uiteindelijk samen te ervaren dat we meer durven dan we zelf dachten. Wie samen durft, zal zich verbonden voelen. Wie lacht, zal niet bang meer zijn.

Theater Artemis is een jeugdtheatergezelschap uit Den Bosch. Wij maken interactief en anarchistisch theater. Theater dat zich, in samenspel met ons publiek, niet aan zijn eigen wetten houdt. Theater dat verstoort en verstoord wordt. Theater waarbij publiek en voorstelling elkaar vinden in een gedeelde staat van verwarring. Niets ligt meer vast. Alles ligt open. Wij hebben alleen elkaar. Help! Wat nu? Artemis biedt de kracht om de wereld op zijn kop te zetten.

We maken voorstellingen voor alle kinderen die naar school gaan en alle andere mensen die dan nog over blijven. Ondanks het feit dat we vaak maar met moeite aan het woord komen, proberen we toch les te geven. Midden in de chaos onderwijzen we een bijzonder vak: lessen in vertrouwen aan een wereld in paniek.

Muziek als bagage voor het leven. Dat is toch iets wat je je leerlingen wilt meegeven! We kennen het allemaal: dat ene muziekstuk dat met je meegaat op belangrijke, vrolijke of droevige momenten. Het begint bij jou. Door je leerlingen live muziek te laten horen en ze verschillende soorten activiteiten aan te bieden: creatief, receptief en reflectief. Op school, in de eigen omgeving en bij philharmonie zuidnederland. Dan wordt de muzikale ontdekkingsreis van je leerlingen een blijvende ervaring. De magie van muziek ervaren, daar gaat het om!

Samen op reis. Daar draagt philharmonie zuidnederland graag aan bij met bijzondere muzikale activiteiten. Van een overweldigend concert van het hele orkest in de concertzaal, tot een intieme muzikale voorstelling van een klein ensemble op school of een actieve workshop in de klas: philharmonie zuidnederland laat je leerlingen graag live klassieke muziek ervaren.

de Stilte danst! Voor en met kinderen. Vanuit Breda vliegen we uit over de hele wereld. Met om en nabij 1.600 activiteiten per jaar, zowel openbaar als op scholen, richten we ons speciaal op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor alle kinderen. Dankzij de gelaagdheid zijn onze voorstellingen ook de moeite waard voor oudere kinderen, ouders en grootouders!

Dansgezelschap de Stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun artistieke vermogens aanjagen. Door het spel leert een kind met hart en ziel zijn wereld kennen en zich te positioneren in een overdonderende samenleving. Spel is de tegenhanger van de alledaagsheid: het persoonlijke oefenterrein van het kind. In het spel ontmoet het kind de wereld vanuit zijn condities en in zijn formaat. 

de Stilte zet in op voorstellingen die tijd en ruimte bieden aan de fantasie van de toeschouwer. Voorstellingen die kinderen serieus nemen en een nieuw dansidioom presenteren dat samensmelt met thematiek, toneelbeeld en muziek. De werkelijkheid wordt in producties niet geïmiteerd, maar verbeeld en gestileerd.

Scroll naar top