foto Henk Claassen

WORKSHOPS MET TIPS EN TOPS

Workshop 1

Verzorgd door Theater Artemis en de Stilte

In deze workshop krijg je meer handvatten voor bezoek aan theater- en dansvoorstellingen met je klas. We bespreken verschillende elementen van theater en dans door middel van kleine oefeningen. Hierdoor krijg je inzicht in een aantal keuzes die de theatermaker / choreograaf tijdens het maakproces tegenkomt en hoe vervolgens betekenis kan ontstaan. De werkvormen zijn ook toe te passen in je eigen klas.

We gaan vooral veel kijken naar wat we zelf maken. Zo combineren we receptief vermogen met reflecterend vermogen en zetten daar ons eigen creërend vermogen voor in.

Drie kijkvragen staan steeds centraal:
1. Wat zag je?
2. Wat betekende dat voor jou? / Wat riep dat bij jou op?
3.Hoe weet je dat? (of: Waaraan zag je dat?)

Workshop 2

Verzorgd door de Stilte en philharmonie zuidnederland

“Ik kan geen instrument bespelen dus ik ben niet muzikaal.” “Ik kan geen pirouette dus ik kan niet dansen.” Allemaal overtuigingen die je remmen om met jouw klas muziek te maken en te dansen.

In deze workshop ontdek je dat iedereen kan dansen en iedereen muziek kan maken. Met behulp van de Stilte en live muziek van musici van philharmonie zuidnederland gaan jullie samen je eigen dans met bijbehorende muziek maken. Ontdek wat er gebeurt als de muziek verandert. Verandert de dans mee? Of wat gebeurt er met de muziek als de dans verandert?

Naast zelf musiceren en dansen gaan we op een interactieve manier dieper in op het waarnemen en interpreteren van deze kunstvormen. Ervaar wat het met jou als maker doet en welk effect dat op het publiek heeft. Daarnaast ontdek je hoe je dit naar jouw leerlingen kan vertalen.

Workshop 3

Verzorgd door philharmonie zuidnederland en Schippers&Van Gucht

Heb je wel eens een film gekeken zonder geluid? Nee? Dat snappen wij, want geluid en muziek zijn onmisbaar in een film. Dankzij muziek is een beeld spannend, romantisch of juist humoristisch.

Ook theater, taal en muziek hebben dit effect op elkaar.

In deze workshop ontdek je door middel van actieve opdrachten welk effect muziek kan hebben op een tekst. Na de introductie ga je in groepjes aan de slag met een gedicht en voeg je theatrale elementen toe. We analyseren elk voorstel en reflecteren op het maakproces.

Daarnaast kom je te weten hoeveel knopen een maker moet doorhakken om tot een voorstelling te komen. Dit alles wordt begeleid door live muziek van musici van philharmonie zuidnederland en een workshopleider.

Deze actieve workshop reikt je aanknopingspunten om vanuit je eigen blik en ervaring te reflecteren op voorstellingen die je bezoekt met je leerlingen.

Scroll naar boven